آثار باستانی تبرستان : برج رسکت ساری

برج رسکت ساری ،برج آرامگاهی سلجوقی با معماری خاص و ویژه

برج رسکت ساری آرامگاه یکی از شهریاران آل باوند معاصر دوره سلجوقیان است.این برج باقیمانده از فنون خاص و ویژه معماری ایرانی ، بگونه ائی در شیب تند کوهی سنگی بنا شده که تعجب همگان را بر می انگیزد .

معماران این برج با استفاده از تراشیدن سنگهای کوه حفره ائی سنگی بوجود آوردند تا بتوانند سکوی آجری را در داخل آن بنا کنند .

برج مدور رسکت دارای ارتفاعی 18 متری است و محیط آن در پائین حدودأ به مقدار 15 متر است .سقف این برج مخروطی است که قطر قسمت داخل آن حدود 57 متر است .لب برج با ردیف های مضاعفی  مقرنس های آجری مزین و به نقوش گچبری تزئین شده است .در پائین این مقرنس ها کتیبه ای با شکوه  به خط کوفی به کمک گچبری نقش شده است .که متأسفانه دو سوم آن از بین است .

حروف کتیبه به رنگ سفید بر زمینه ائی به رنگ آبی جلوه نمائی می کند.در کنار این نوشته کوفی کتیبه ائی  هم به خط پهلوی ساسانی وجود دارد .که البته بسیار آسیب دیده است .

دسترسی به روستای رسکت از طریق جاده ساری  -پائین هولار -فریم -مقدور است.


                                                                                                                       ( بت غم )
 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها